Charlotta Åström-Lynch

Charlotta on valmistunut homeopaatiksi vuonna 2007 opiskeltuaan homeopatiaa Englannissa ja Irlannissa. Löydettyään homeopatian 1990-luvulla hän koki saaneensa monia vastauksia kysymyksiin joita oli jo lapsuudesta pohtinut. Charlotta on opiskellut myös tarkkaan ei-verbaalisen kommunikoinnin havainnointiin perustuvaa Hakomi-psykoterapiaa, sekä prinsiippipohjaista mentaalivalmennusta. Hän on kouluttanut ja mentoroinut eri alojen terapeutteja vuodesta 2008.