Peruslääketieteen opinnot

Peruslääketieteen opinnot ovat pakolliset homeopaateille ja suoritetaan esimmäisen ja toisen vuoden opintojen aikana. Opinnot käsittävät anatomian ja fysiologian sekä tautiopin jaksot. Vähimmäisopintomäärä on 25 op, suositus 33 op. Peruslääketieteen opinnot voi suorittaa avointen yliopistojen kursseilla ympäri Suomea, avoimissa ammattikorkeakouluissa, yms. Opintokokonaisuus voidaan myös suorittaa etäopiskeluna School of Homeopathy tasokkaiden kurssikokonaisuuksien kautta.

Opiskelijoita velvoitetaan myös hankkimaan vähintään 16 tunnin ensiapukoulutus.

Opiskelijoiden aikasemman ammattitutkinnon yhteydessä suoritetut peruslääketieteen opinnot hyväksytään useimmissa tapauksissa sellaisenaan.