Klinikka

Opetusklinikka on keskeinen osa opintoja, jossa opiskelijat saavat arvokasta käytännön kokemusta asiakkaan haastattelusta, tapauksen analysoinnista ja hoidon etenemisestä.

Opetusklinikat järjestetään vähintään kerran kuussa, ja ne ovat avoimia myös jo valmistuneille homeopaateille sekä asiakkaille. Opetusklinikassa viimeisen vuosikurssin oppilas ja opettajana toimiva homeopaatti tekevät haastattelun. Tapauksen analyysi sekä lääkeaineen määräys tehdään yhdessä opettajan johdolla. Klinikkaopettajina toimivat kokeneet homeopaatit ja opettajat Vanessa Parrado-Lobo, Reeta Pohjonen ja Guy Wurman.

Opetusklinikkaan voi osallistua opinto-ohjelman ulkopuolisena hintaan 100 euroa / päivä. Tule joko paikalle Luotsikatu 5 tai zoomilla.

Asiakkaalta klinikka maksaa 60 euroa ensimmäinen käynti / 50 euroa seuranta.

Klinikat järjestetään asiakkaille zoomin välityksellä.

Varaa aikasi toimistolta nina@homeopatiakoulutus.fi 

Klinikkatunteja kertyy opiskelijoille klinikkapäivistä, eri luennoitsijoiden luennoilta sekä livenä että nauhoitettuna, casetehtävistä ja opintojen aikana suoritetuista harjoitusasikkaista. Rohkaisemme opiskelijoita opiskelemaan lisäksi netissä kokeneiden homeopaattien johdolla. Nyt on saatavilla edullisia jatkokoulutuksia, mihin opiskelijat voivat osallistua ja koulu hyväksyy niissä pidetyt klinikkatunnit.

Kaksivuotiset homeopatian ammattiopinnot sisältävät lisäksi oman tutorin ja opettajien klinikkaopetusta viikoittaisissa tapaamisissa ja Reetan tiistai CONTAINER opetuksessa.

Klinikkatunteja tulee opintojen aikana 800 h.