Apuraha

Vanamo

Homeopathy School Helsinki myöntää 2 apurahaa homeopatian kaksivuotisiin ammattiopintoihin ja kaksi apurahaa aineopintoihin lukuvuonna 2023-24.

Apurahaa voivat hakea opinnoista haaveilevat vähävaraiset ihmiset, joilla on läheisiä huollettavinaan (lapsia tai muita omaisia).

Apurahan suuruus on 1150 euroa, ja se kattaa osan lukukausimaksusta. Jäljelle jäävän opintomaksun opiskelija voi maksaa pienissä erissä laatimansa maksusuunnitelman mukaisesti.

Lähetä apurahahakemus ja vapaamuotoinen motivaatiokirje nina@homeopatiakoulutus.fi.
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.